9. konference PKPO - Novinky a budoucnost požární ochrany v praxi
9. konference PKPO - Novinky a budoucnost požární ochrany v praxi

Upoutávka na konferenci - Rozhovor na TZB-info

 

Ve dnech 1.6. - 2.6.2023 se uskutečnila 9. mezinárodní konference požární bezpečnosti – PKPO 2023 „Novinky a budoucnost požární ochrany v praxi“

Konference byla zaměřena nejen na aktuální legislativu a její vliv na aplikační praxi, ale hlavně na novinky v oblasti požární bezpečnosti, hašení v elektromobilitě, fotovoltaiku, problematiku projektování a chyby při realizaci, speciální stavby a pokusíme se pohlédnout do budoucnosti požární prevence.
Druhý den konference byl zaměřen na praktickou požární zkoušku hoření FTV panelů na UCEEB (Univerzitního výzkumného centra ČVUT) v Buštěhradě.

Záštitu na konferencí převzali: MV - GŘ HZS ČR a Hospodářská komora ČR a ČKAIT

           Logo ČKAIT

Mediálními partnery konference byly časopisy KONSTRUKCE, portál TZB-info a časopis Review (AOBP) a 112 MV-GŘ HZS ČR

Logo asopisu Konstrukce 631 149      000008 logo tzb info 2      21 MS LINE PARTNER CZ EN BA small      112 logo

Konference je registrována v systému celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) činných ve výstavbě.


V rámci konference byly předány medaile za dlouholetou práci v požární bezpečnosti, které obdrželi Doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA a Ing. Zbyněk Valdman.
Dále byla doc. Ing. Václavu Kupilíkovi cena Mgr. Vladimíra Hápa za rok 2023.

Děkujeme všem partnerům a účastníkům za aktivní účast a těšíme se na další konferenci.

9. mezinárodní konference PKPO 2023

Program

1. 6. 2023 – Hotel Botanika, Horní Bezděkov 154, Horní Bezděkov (mapa)

8:30

9:00

Prezence, občerstvení

 

9:00

9:20

Vystoupení hostů konference

 

9:20

10:20

Vystoupení partnerů konference

 

10:20

10:55

Noviny v oblasti legislativy v oblasti požární bezpečnosti a stavebního práva

Ivana Nohová, mjr. v.v. (PKPO)

 

11:15

11:50

Aktuální tvorba norem

Ing. Petr Boháč

11:50

12:50

Trojlístek přednášek věnovaný fotovoltaice

 

Aktuální témata FTV

Ing. Josef Zíka (Cech akumulace a fotovoltaiky)

Pravidla pro zabudování fotovoltaiky do staveb a podmínky protipožárního zásahu

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. (PKPO)

Praktické zkušenosti s fotovoltaikou – reálná instalace fotovoltaiky na rodinném domě

Ing. et ing. Vít Dobiáš (PKPO)

 

13:50

14:25

Účinky požáru lithio-iontových baterií – laboratorní testy – závěry založené na zkouškách požáru vozidla ve středně velkém měřítku

Piotr Lesiak, CNBOP Polsko

14:25

14:50

Chyby při výstavbě a instalaci požárně bezpečnostních zařízení do staveb

Doc. Václav Kupilík (PKPO)

14:50

15:20

Požáry fotovoltaických zařízení

plk. Ing. Ondřej Šafránek (oddělení požárně technických expertiz TÚPO)

 

15:40

16:10

Dřevostavby – aktuální projekční požadavky; příklady realizovaných a navržených staveb

Ing. Robert Prix (ARCHAPLAN)

16:10

16:40

Moderní technologie v požární ochraně - umělá inteligence, vodíkové technologie

Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA (děkan FBI VŠB Ostrava, TNK 27)

16:40

17:00

Budoucnost požární prevence

Bc. František Kregl (PKPO)

17:00

17:30

Diskuse nad danými tématy – setkání s přednášejícími a závěr prvního dne

 

18:00

22:00

Společenský večer

 

2. 6. 2023 – UCEEB Buštěhrad

 

9:30

11:00

Zahájení druhého dne a praktická zkouška požáru elektrického FTV zařízení

Ing. Arch. Petr Hejtmánek Ph.D.

11:00

11:30

Diskuse se zástupci Univerzitního centra a závěr

Ing. Arch. Petr Hejtmánek Ph.D.